Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική» , καθώς επίσης και διδακτορικό δίπλωμα στην Οικονομική Επιστήμη.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εμβάθυνση στην οικονομική επιστήμη και η κατάρτιση οικονομολόγων μεταπτυχιακού επιπέδου, οι οποίοι μέσω της έρευνας και της εξειδίκευσης θα συμβάλλουν στην ανεξάρτητη και αυτόνομη προαγωγή της οικονομικής επιστήμης. Με αυτό τον τρόπο οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορούν να εργαστούν ως υψηλόβαθμα στελέχη στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε ερευνητικά κέντρα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος.

Την επίβλεψη για την ομαλή λειτουργία του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών την έχει ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού και η Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού.

1 Διπλωματικές εργασίες Msc έτους 2014-15
2 Διπλωματικές εργασίες Msc
3 Υπολογιστικά Οικονομικά - Υπερ-υπολογιστές υψηλής απόδοσης
4 Αίτηση εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
5 Λίστα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
6 Πρόγραμμα εξετάσεων
7 Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
8 Εξεταστέα ύλη εισαγωγής
9 Προϋποθέσεις εισαγωγής
10 Κανονισμός λειτουργίας


Ιστορία του Τμήματος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1996 με το Π.Δ. 364 και με απόφαση των αρμόδιων αρχών άρχισε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999. Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Υποδομή

Η διάδοση της γνώσης στους φοιτητές πραγματοποιείται μέσα από τις παραδόσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, με τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια, στα εργαστήρια Η/Υ και σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που το Τμήμα οργανώνει. Η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ως εργαλεία για την αποδοτικότερη διδασκαλία, ο επαρκής εξοπλισμός του Τμήματος σε Η/Υ, η άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης και σε βάσεις δεδομένων και προγράμματα, η συνεχής ανανέωση του περιεχομένου των μαθημάτων και του προγράμματος σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις στην επιστήμη και στην αγορά εργασίας καθώς και ο άμεσος τρόπος επικοινωνίας με τους διδάσκοντες συμβάλλουν στην ομαλή, απρόσκοπτη και δημιουργική φοίτηση των φοιτητών.

Ανθρώπινο δυναμικό

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πλαισιώνεται από μέλη διδακτικού προσωπικού με σημαντικές θεωρητικές και εμπειρικές γνώσεις στη σύγχρονη οικονομική έρευνα, γεγονός που τους επιτρέπει να μεταφέρουν στους φοιτητές όλες τις σύγχρονες τάσεις και "ανακαλύψεις" στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών. Βασική επιδίωξη των διδασκόντων του Τμήματος είναι οι φοιτητές να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα εφόδια για να ενταχθούν εύκολα και γρήγορα στην αγορά εργασίας και να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος.