Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (Φθινόπωρο 2014) Εκτύπωση
Πέμπτη, 19 Ιούνιος 2014 11:54

Το Τμήμα σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, που αφορά πρακτικές ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν κατά το Φθινόπωρο 2014, και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 25.06.2014 έως 04.07.2014.Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (προϋποθέσεις συμμετοχής, κριτήρια επιλογής, διαδικασίες κ.α.) έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στην διεύθυνση http://goo.gl/Wd270I