Λίστα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Print

 Τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος «Οικονομική Ανάλυση» είναι διάρκειας έξι εβδομάδων το καθένα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου τα οποία είναι επτά, είναι υποχρεωτικά για όλους. Τα μαθήματα του δεύτερου εξαμήνου είναι οκτώ και χωρίζονται σε δύο ομάδες : ομάδα Α και ομάδα Β. Οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα μαθήματα από την ομάδα Α και τέσσερα μαθήματα από την ομάδα Β.


1ο Εξάμηνο
Μαθήματα Α' εξαμήνου
2ο Εξάμηνο

Μαθήματα Β' εξαμήνου

3ο Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (ισοδυναμεί με τέσσερα μαθήματα)